Polityka prywatności

Polityka prywatności

KIM JESTEM

Jesteś na stronie „Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny” prowadzonej przez Annę Wójcicką-Sikorską, która jest administratorem Twoich danych osobowych (adres: ul.Zamkowa 19/18, 30 -301 Kraków, tel. 574 931 361 mail kontakt@annawojcickasikorska.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – dalej: Rozporządzenie).

JAKIE DANE ZBIERAMY I W JAKIM CELU

Na stronie dostępny jest formularz kontaktowy, podanie w nim danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Dane wskazane w formularzu przetwarzane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji z użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia). Te dane będą przetwarzane jedynie do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a po tym czasie przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń z tym związanych.
Jeśli zdecydujesz się na psychoterapię Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w zakresie zawartym w szczegółowej informacji, która zostanie Ci przedstawiona przed jej rozpoczęciem.

PLIKI COOKIES

Ta strona internetowa korzysta z cookies jedynie w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.
Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chcesz, aby ta strona wykorzystywała cookies, które zostawiasz. Wyłączenie cookies może jednak spowodować trudności w prawidłowym wyświetlaniu strony.

KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE

Dane pozostawione w formularzu kontaktowym na stronie mogą być dostępne dla podmiotów zajmujących się hostingiem strony internetowej oraz jej serwisowaniem.

JAK CHRONIONE SĄ TWOJE DANE

Twoje dane osobowe przetwarzane są w oparciu o wskazane we wstępie Rozporządzenie.
Ponadto stosowane są środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatnie do rodzaju zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, dane osobowe są w szczególności zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Zgodnie z Rozporządzeniem masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, możesz żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciw do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z/s w Warszawie.